page_banner

GHS merki

Hætta
Geymið þar sem börn ná ekki til
Lesið merkimiðann fyrir notkun

Hættulegt við inntöku eða við innöndun. Getur verið skaðlegt í snertingu við húð. Veldur alvarlegum brunasárum og augnskaða. Getur valdið ertingu í öndunarfærum. Eitrað lífríki í vatni með langvarandi áhrif.
Forvarnir: Geymið ílátið vel lokað. Andaðu ekki að þér ryki/gufum/gasi/þoku/gufum/úða. Þvoið vandlega eftir afhendingu. Ekki borða, drekka eða reykja þegar þú notar þessa vöru. Notið aðeins utandyra eða á vel loftræstu svæði. Forðist losun út í umhverfið. Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlíf.
Svar: VIÐ GILT: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. Fáðu tafarlaust læknishjálp. EF Á HÚÐ: Farið strax úr öllum fatnaði sem mengast er. Skolið strax með vatni í nokkrar mínútur. Þvoið mengaðan fatnað fyrir endurnotkun. Fáðu tafarlaust læknishjálp. VIÐ INNÖNDUN: Flytjið mann í ferskt loft og haltu honum vel fyrir öndun. Fáðu tafarlaust læknishjálp. EF MEÐ AUGU: Skolið strax með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægðu augnlinsur, ef þær eru til staðar og auðvelt er að gera þær. Haltu áfram að skola. Fáðu tafarlaust læknishjálp. Fáðu bráðalæknishjálp ef þér líður illa. Sérstök meðferð er brýn (sjá viðbótarleiðbeiningar um skyndihjálp á öryggisblaðinu). Safnaðu leka.
Geymsla: Geymið ílátið vel lokað. Geymsla læst.
Förgun:Fargið innihaldi/ílátum í samræmi við landslög.
Sjá öryggisblað